Wczytuję dane...
Waga produktu: 105 kg
Gwarancja: 12 miesięcy
Realizacja zamówienia: 10 dni
Wysyłka od: 360.00 PLN

Oczyszczalnia biologiczna OPTIMAX 5 3000 L

Przeznaczona jest do pacy w układzie 4-5 użytkowników (RLM – równoważnej liczny mieszkańców) dla przepływu ścieków do 750 l/doba.

Wymiary zbiornika:

Zasada działania
Przydomowa oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym OPTIMX pracuje według określonego przez
producenta algorytmu, realizując procesu oczyszczalnia, na zasadzie osadu czynnego w technologii SBR
(Sequential Batch Reactor). Pełny cykl pracy składa się trzech kolejno powtarzanych po sobie faz
opisanych poniżej i trwa 8 godzin. Cykle są uruchamiane według ściśle określonych godzin.
Oczyszczalnia posiada również możliwość pracy w trybie urlopowym trwającym nie krócej niż 14 dni.
W trybie urlopowym oczyszczalnia ma za zadanie utrzymać florę bakteryjną realizując tylko i wyłącznie
napowietrzanie ścieków. Oczyszczalna po zakończeniu trybu urlopowego automatycznie przechodzi w
tryb pracy normalnej. W trybie urlopowym oczyszczalnia zużywa około 75% mniej energii elektrycznej
niż w trybie normalny.
Oczyszczalnia biologiczna OPTIMAX od chwili uruchomiania potrzebuje około od trzech do czterech
tygodni czasu, aby wytworzyć niezbędną florę bakteryjną i osiągnąć optymalne parametry pracy.
Proces oczyszczania ścieków odbywa się w jednokomorowym zbiorniku, reaktorze SBR, który ma
również za zadanie:
Magazynować ścieki bytowo gospodarcze,
Tworzyć bufor dla dopływających ścieków,
Zmniejszą wahania obciążeń dopływających ścieków,
 Zatrzymać ciężkie osady i zawiesinę.
W zbiorniku oczyszczalni znajduje się również pojemnik do poboru próbek, który umożliwia prosty i
wygodny sposób uzyskać ściek do odpowiednich badań jakości oczyszczania.

Montaż oczyszczalni
Dobierając miejsce na oczyszczalnię należy upewnić się, że żadne z zanieczyszczeń nie przedostaną się
do wód gruntowych i innych obiektów zlokalizowanych w jej pobliżu (na przykład do studni, rzek,
stawów). Planowanie montażu oczyszczalni ścieków nie ogranicza się jedynie do ustalenia, czy zmieści
się ona na określonej działce. O jej lokalizacji decydują nie tylko wielkość jej poszczególnych elementów
i wymagania dotyczące ich montażu względem siebie, ale przede wszystkim możliwość zachowania
odpowiednich odległości od innych obiektów, na które może oddziaływać. W celu prawidłowego
ulokowania oczyszczalni ścieków należy zastosować się do przedstawionych dalej zasad prawidłowego montażu.

Lokalizacja oczyszczalni – zalecenia producenta:
Odległość od budynku – minimum 5 metrów, maksymalnie 10 metrów,
Odległość od granicy działki – minimum 2 metry,
Odległość od drzew i krzewów – minimum 3 metry,
Odległość od ujęć wody – minimum 30 metrów.

Maksymalna głębokość posadowienia zbiornika wynosi około 60 cm. Reaktor SBR instalujemy z
zastosowaniem chudego betonu (1m3 piasku wymieszanego na sucho z 200kg cementu). Rura
odprowadzająca ścieki z budynku do osadnika powinna zachować spadek 2-3%.

Polecamy