Wczytuję dane...
Waga produktu: 0.50 kg
Gwarancja: 24 miesięcy
Realizacja zamówienia: 10 dni
Wysyłka od: 9.00 PLN

BIOPREPARAT AKWESAN 500g

Charakterystyka biopreparatu AKWESAN

 Preparat mikrobiologiczny w postaci odpowiednio wyselekcjonowanych szczepów bakterii psychrofilowych i psychrotrofowych, nośników oraz starterów przewidziany do oczek, stawów kąpielowych i większych zbiorników wodnych.

Przewidziany do zastosowania przy zakładaniu oczka wodnego bądź stawu kąpielowego, inicjuje cykl azotowy i rozwój niezbędnej flory bakteryjnej.

Preparat Akwesan przyspiesza rozkład odpadów organicznych oraz zapewnia redukcję osadów dennych poprzez redukcje zawartych w nich substancji organicznych w postaci obumarłych roślin, odchodów oraz niewykorzystanych resztek pokarmowych.

Preparat redukuje poziom chlorofilu poprawiając klarowność wody. Poprzez efekt zajętego miejsca hamuje rozwój bakterii patogennych. Zawarte w preparacie bakterie probiotyczne poprawiają

kondycję i odporność zwierząt wodnych, często powodując zwiększenie ich populacji.

Stosowany w stawach hodowlanych zapewnia efektywniejsze wykorzystanie karmy.
Przeciwdziała akumulacji związków azotowych, kompozyt bakterii stanowiących skład preparatu posiada zdolność wiązania metali ciężkich.

Preparat Akwesan jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz środowiska i może być stosowany bez konieczności okresowego wstrzymywania dotychczasowej eksploatacji zbiornika wodnego (gospodarka rybacka, sport, turystyka, baza wypoczynkowa itp.)

SKŁAD I DZIAŁANIEPreparat składa się ze specjalnie wyselekcjonowanych bakterii spełniających poniższe warunki:
• Użyte bakterie uznane są przy współczesnym stanie wiedzy za absolutnie niepatogenne
• Nie wytwarzają substancji mogących mieć ujemny wpływ na wyniki produkcyjne gospodarki rybackiej oraz jakość produktów i surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
• Nie produkują w procesie bioutylizacji osadów dennych, metabolitów szkodliwych dla ludzi, fauny i flory środowiska (gleby, wody, powietrza)
• Charakteryzują się wysokim potencjałem do multiplikacji.

• Są zdolne wykorzystywać bezpośrednio, bądź w sposób pośredni substancje oraz związki znajdujące się w osadach dennych oraz zanieczyszczonych wodach zbiorników, do własnego rozwoju (źródła węgla, energii, azotu, siarki, itp.)
• Mogą rozwijać i rozmnażać się w zmiennych warunkach, jakie mogą wystąpić w osadach dennych w trakcie realizacji procesu rekultywacyjnego (warunki tlenowe, beztlenowe, wahania pH, temperatury, ciśnienia hydrostatycznego itp.)
• Zdeponowane w środowisko osadów dennych potrafią tworzyć w wyniku tigmotaksji, wzajemnie uzupełniające się, korzystne dla przebiegu bioutylizacji, układy zwane zoogleą.
• Aktywizują w zanieczyszczonych zbiornikach wodnych biologiczne procesy samooczyszczania wody (biosorpcja, biokumulacja, immobilizacja)

DAWKOWANIE I SPOSÓB STOSOWANIA   
Preparat należy stosować w ilości 10gramów każdy 1m2 powierzchni lustra wody. Aplikację należy stosować dwukrotnie w sezonie, najlepiej w okresie wiosny i jesieni, lub doraźnie w zależności od kondycji akwenu, aplikować równomiernie na całej powierzchni zbiornika wodnego.

 

Trwałość biopreparatu wynosi 24 miesiące od daty produkcji uwidocznionej na opakowaniu.

Polecamy